Archive for 17.11.2009

“Леониди” –огнения дъжд

ноември 17, 2009

Леониди-метеорен дъжд
Тази седмица ще бъде пика на така наречения “огнен дъжд”-Леониди .Метеорния поток Леониди се появява регулярно на всеки 33,25 г. Падащите звезди идват от опашката на комета Темпъл-Тътъл, преминала близо до Земята последно през 1998 г. Названието им идва от това че гледани от Земята те се образуват в съзвездието Лъв(Leo),оттам и името им Леониди. Тази  година по-случайност метеорния дъжд ще се падне на пътя на планетата Марс и буквално ще го обстрелва с падащи метеори. Най-силен “дъжд” от падащи звезди ще може да се наблюдава в Азия. Ако той продължи повече от очакваното ще се наблюдава и у нас. Така ще можете да видите падаща звезда и да си пожелаете нещо хубаво.

В миналото та дори и днес метеорния поток се е тълкувал като ”божествен знак”.Част от причините за началото на кръстоносните походи през 1095г. са наблюдаваните тогава метеорити и лунното затъмнение. Огненият дъжд често предизвиква страх, както и различни суеверни и мистични преживявания. В Корана(гл.89) също се споменава  за разрушения от бога дворец  Ирама- земен рай,дръзко издигнат от царя на южния народ Ад, и се говори за гибелта на престъпниците Адити от “огнен дъжд”.

Advertisements